Saker som behöver göras som husägare.

Om man äger ett hus så finns det en hel del saker som behöver underhållas, en av dom sakerna är taket som behöver ses över några gånger om året.

Beroende på vad för slags tak det är om det är plåttak eller betongtak så behöver det alltid kollas till med jämna mellanrum.

Kollar man till det med jämna mellanrum så finns det mindre risk att det hinner skadas något så att man behöver byta större delar eller lägga om taket.

 

Att kontrollera taket gör man både invändigt och utvändigt, man kan gå upp på vindsutrymmet och kontrollera alla genomföringar så det inte finns några blöta fläckar eller uppkomst av mögel.

Känner man en konstig lukt på vinden så är det ett tecken på att det behöver undersökas närmre.
Att gå upp på taket är det inte många som gör utan anlitar takläggare Stockholm som går upp på taket och kontrollerar det åt dig samt fixar till eventuella brister.

 

Man bör inte gå upp på taket om man är osäker eller ensam, det finns risker och kan vara farligt. Man måste även tänka på säkerheten så man inte halkar och glider av.

 

Beroende på vad för slags tak man har så finns det olika behov av underhåll, ett tegeltak har en väldigt lång livslängd och kan hålla i ett sekel utan problem om man sköter underhållet.
Ett plåttak håller som man brukar säga håller en mansålder.

 

Shingeltak är något som är en väldigt populär typ av tak som är en vidareutveckling av papptaket där man har kommit fram till en mer hållbar lösning där det är uppbyggt i flera lager och levererad i ark istället för på rulle.
Det yttersta lagret är täckt med antingen asfalt eller stenkross för att skydda taket mot uv-strålning samtidigt det ger taket en lite hårdare yta.…